© Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief Toezicht op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Met deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van ontwikkelingen in het toezicht op de samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs.

Onze eerdere edities van de nieuwsbrief Onderwijsinspectie - Toezicht op de samenwerkingsverbanden vindt u in het nieuwsbrievenarchief van de Rijksoverheid.

Frequentie
4 keer per jaar

15 edities

Nieuwsbrief inspectie: Gevolgen 16 maanden corona voor het onderwijs

Welke gevolgen hadden de coronamaatregelen voor het onderwijs? Uit ons onderzoek in alle sectoren van het onderwijs komt naar ...

Nieuwsbrief Toezicht op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs | Jaargang 2021/2022

Nieuwsbrief inspectie: toezicht op de samenwerkingsverbanden - oktober 2021

In deze nieuwsbrief wijzen wij u onder andere op het onderzoek dat de inspectie deed naar de digitale weerbaarheid in het hoger ...

Nieuwsbrief Toezicht op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs | Jaargang 2021/2022, 1e editie

Nieuwsbrief inspectie: samenwerkingsverbanden passend onderwijs - Onderzoekskader 2021

Vanaf 1 augustus gaat de Inspectie van het Onderwijs werken met herziene onderzoekskaders in het primair onderwijs, het ...

Nieuwsbrief Toezicht op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs | Jaargang 2020/2021

Nieuwsbrief inspectie: toezicht op de samenwerkingsverbanden - juni 2021

In deze nieuwsbrief leest u dat wij vooral in het funderend onderwijs weer vaker onderzoek op locatie doen en dat we in ons ...

Nieuwsbrief Toezicht op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs | Jaargang 2020/2021, 4e editie

Nieuwsbrief inspectie: samenwerkingsverbanden passend onderwijs - De Staat van het Onderwijs 2021

Vandaag is de Staat van het Onderwijs 2021 gepubliceerd. Ieder jaar maken wij de staat van het onderwijs op, zoals dat in artikel ...

Nieuwsbrief Toezicht op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs | Jaargang 2020/2021

Nieuwsbrief inspectie: toezicht op de samenwerkingsverbanden - maart 2021

In deze nieuwsbrief leest u dat wij een verdiepend onderzoek gaan uitvoeren naar de gevolgen van de coronacrisis op het ...

Nieuwsbrief Toezicht op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs | Jaargang 2020/2021, 3e editie

Nieuwsbrief inspectie: toezicht op de samenwerkingsverbanden - december 2020

In deze nieuwsbrief leest u over ons toezicht in coronatijd en geven wij aan hoe wij toezicht houden op de ...

Nieuwsbrief Toezicht op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs | Jaargang 2020/2021, 2e editie

Nieuwsbrief inspectie: toezicht op de samenwerkingsverbanden - Meldpunt schoolsluiting en (toe)zicht op kwaliteit afstandsonderwijs

In deze extra nieuwsbriefeditie van de Inspectie van het Onderwijs informeren wij u over de landelijke registratie van tijdelijke ...

Nieuwsbrief Toezicht op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs | Jaargang 2020/2021

Nieuwsbrief inspectie: toezicht op de samenwerkingsverbanden - oktober 2020

In deze nieuwsbrief leest u onder andere over het toezicht in de komende periode. Daarnaast wijzen we u erop dat het registreren ...

Nieuwsbrief Toezicht op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs | Jaargang 2020/2021, 1e editie

Nieuwsbrief inspectie: toezicht op de samenwerkingsverbanden - juni 2020

In deze nieuwsbrief leest u onder andere over het toezicht in de komende periode. Daarnaast wijzen we u erop dat het registreren ...

Nieuwsbrief Toezicht op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs | Jaargang 2019/2020, 2e editie

Ga naar