Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief Toezicht op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Met deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van ontwikkelingen in het toezicht op de samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs.

Onze eerdere edities van de nieuwsbrief Onderwijsinspectie - Toezicht op de samenwerkingsverbanden vindt u in het nieuwsbrievenarchief van de Rijksoverheid.

Frequentie
4 keer per jaar

23 edities

 1. Nieuwsbrief inspectie: Toezicht op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs– 8 maart 2023

  In deze nieuwsbrief leest u onder andere dat u zich weer kunt aanmelden voor het congres De Staat van het Onderwijs. Ook wijzen ...

  Nieuwsbrief Toezicht op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs | Jaargang 2022-2023, 3e editie

 2. Nieuwsbrief inspectie: toezicht op de samenwerkingsverbanden - december 2022

  In deze nieuwsbrief brengen we u onder andere op de hoogte van de brief over toezicht die minister Wiersma naar de Tweede Kamer ...

  Nieuwsbrief Toezicht op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs | Jaargang 2022-2023, 2e editie

 3. Nieuwsbrief inspectie: toezicht op de samenwerkingsverbanden - oktober 2022

  In deze nieuwsbrief brengen we u onder andere op de hoogte van het onderzoek dat de inspectie in 2023 gaat uitvoeren naar de ...

  Nieuwsbrief Toezicht op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs | Jaargang 2022/2023, nummer 1

 4. Nieuwsbrief inspectie: samenwerkingsverbanden passend onderwijs - bijgestelde onderzoekskaders - 28 juli 2022

  In deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de bijgestelde onderzoekskaders.

  Nieuwsbrief Toezicht op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs | Jaargang 2021/2022

 5. Nieuwsbrief inspectie: toezicht op de samenwerkingsverbanden - juni 2022

  Per 1 augustus 2022 verandert het toezicht op verschillende onderdelen. Onder andere vanwege het coalitieakkoord en het verloop ...

  Nieuwsbrief Toezicht op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs | Jaargang 2021/2022, 4e editie

 6. De Staat van het Onderwijs 2022: toezicht op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs - 13 april 2022

  Vandaag is de Staat van het Onderwijs 2022 gepubliceerd. Ieder jaar maken wij de staat van het onderwijs op, zoals dat in artikel ...

  Nieuwsbrief Toezicht op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs | Jaargang 2021/2022

 7. Nieuwsbrief inspectie: toezicht op de samenwerkingsverbanden - 8 maart 2022

  In deze nieuwsbrief brengen we u onder andere op de hoogte van de intensivering van ons toezicht op passend onderwijs. Verder ...

  Nieuwsbrief Toezicht op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs | Jaargang 2021/2022, 3e editie

 8. Nieuwsbrief inspectie: toezicht op de samenwerkingsverbanden - december 2021

  In deze nieuwsbrief brengen we u er onder andere van op de hoogte dat we ons toezicht weer aanpasten na aanscherping van de ...

  Nieuwsbrief Toezicht op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs | Jaargang 2021/2022, 2e editie

 9. Nieuwsbrief inspectie: Gevolgen 16 maanden corona voor het onderwijs

  Welke gevolgen hadden de coronamaatregelen voor het onderwijs? Uit ons onderzoek in alle sectoren van het onderwijs komt naar ...

  Nieuwsbrief Toezicht op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs | Jaargang 2021/2022

 10. Nieuwsbrief inspectie: toezicht op de samenwerkingsverbanden - oktober 2021

  In deze nieuwsbrief wijzen wij u onder andere op het onderzoek dat de inspectie deed naar de digitale weerbaarheid in het hoger ...

  Nieuwsbrief Toezicht op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs | Jaargang 2021/2022, 1e editie