© Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief Toezicht op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Met deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van ontwikkelingen in het toezicht op de samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs.

Onze eerdere edities van de nieuwsbrief Onderwijsinspectie - Toezicht op de samenwerkingsverbanden vindt u in het nieuwsbrievenarchief van de Rijksoverheid.

Frequentie
4 keer per jaar

9 edities

Nieuwsbrief inspectie: toezicht op de samenwerkingsverbanden - december 2020

In deze nieuwsbrief leest u over ons toezicht in coronatijd en geven wij aan hoe wij toezicht houden op de ...

Nieuwsbrief Toezicht op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs | Jaargang 2020/2021, 2e editie

Nieuwsbrief inspectie: toezicht op de samenwerkingsverbanden - Meldpunt schoolsluiting en (toe)zicht op kwaliteit afstandsonderwijs

In deze extra nieuwsbriefeditie van de Inspectie van het Onderwijs informeren wij u over de landelijke registratie van tijdelijke ...

Nieuwsbrief Toezicht op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs | Jaargang 2020/2021

Nieuwsbrief inspectie: toezicht op de samenwerkingsverbanden - oktober 2020

In deze nieuwsbrief leest u onder andere over het toezicht in de komende periode. Daarnaast wijzen we u erop dat het registreren ...

Nieuwsbrief Toezicht op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs | Jaargang 2020/2021, 1e editie

Nieuwsbrief inspectie: toezicht op de samenwerkingsverbanden - juni 2020

In deze nieuwsbrief leest u onder andere over het toezicht in de komende periode. Daarnaast wijzen we u erop dat het registreren ...

Nieuwsbrief Toezicht op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs | Jaargang 2019/2020, 2e editie

Nieuwsbrief inspectie: samenwerkingsverbanden passend onderwijs - De Staat van het Onderwijs 2020

Vandaag is de Staat van het Onderwijs 2020 gepubliceerd. Ieder jaar maken wij de staat van het onderwijs op, zoals dat in artikel ...

Nieuwsbrief Toezicht op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs | Jaargang 2019/2020

Nieuwsbrief inspectie: toezicht tijdens coronacrisis

In deze speciale nieuwsbrief leest u dat de inspectie het toezicht aanpast vanwege de coronacrisis, en over andere onderwerpen ...

Nieuwsbrief Toezicht op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs | Jaargang 2019/2020

Nieuwsbrief inspectie: De Financiƫle Staat van het Onderwijs 2018

Nieuwsbrief Toezicht op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs | Jaargang 2019/2020

Nieuwsbrief inspectie: toezicht op de samenwerkingsverbanden - november 2019

In deze nieuwsbrief leest u op welke manier de inspectie in het toezicht omgaat met naleving van de zorgplicht. Ook wijzen we u ...

Nieuwsbrief Toezicht op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs | Jaargang 2019/2020, 1e editie

Nieuwsbrief Toezicht op de samenwerkingsverbanden - juni 2019

Nieuwsbrief Toezicht op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs | 3e editie schooljaar 2018/2019