Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief Toezicht op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Met deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van ontwikkelingen in het toezicht op de samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs.

Onze eerdere edities van de nieuwsbrief Onderwijsinspectie - Toezicht op de samenwerkingsverbanden vindt u in het nieuwsbrievenarchief van de Rijksoverheid.

Frequentie
4 keer per jaar

22 edities

  1. Nieuwsbrief inspectie: toezicht op de samenwerkingsverbanden - november 2019

    In deze nieuwsbrief leest u op welke manier de inspectie in het toezicht omgaat met naleving van de zorgplicht. Ook wijzen we u ...

    Nieuwsbrief Toezicht op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs | Jaargang 2019/2020, 1e editie

  2. Nieuwsbrief Toezicht op de samenwerkingsverbanden - juni 2019

    Nieuwsbrief Toezicht op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs | 3e editie schooljaar 2018/2019