Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief inspectie: toezicht tijdens coronacrisis

In deze speciale nieuwsbrief leest u dat de inspectie het toezicht aanpast vanwege de coronacrisis, en over andere onderwerpen rond de coronamaatregelen.

Inspectie past toezicht tot de zomervakantie aan

Met groot respect ziet de Inspectie van het Onderwijs hoe onderwijsbesturen en scholen/instellingen zich inspannen om in de huidige moeilijke omstandigheden het onderwijs zo goed mogelijk in te richten en overeind te houden. De inspectie past haar toezicht op de situatie aan. Daar waar dat nodig is en ook mogelijk, lopen toezichttrajecten in de periode tot de zomervakantie door. Lees het nieuwsbericht Inspectie past toezicht tot de zomervakantie aan.

Geen inspectiebezoeken, betrokken besturen rechtstreeks geïnformeerd

Het kabinet heeft besloten dat scholen in ieder geval dicht blijven tot en met dinsdag 28 april. Het inspectietoezicht is al sinds enkele weken aangepast vanwege de coronamaatregelen. Alle eerder geplande inspectiebezoeken op locatie gaan niet door. Bepaalde scholen en besturen hebben met geplande of lopende onderzoeken te maken. Zij zijn of worden nog rechtstreeks geïnformeerd.

Zoals bekend gaat de centrale eindtoets in het primair en speciaal onderwijs niet door, evenals het centraal examen in het voortgezet onderwijs. We bezien nog wat de precieze consequenties daarvan moeten zijn voor de inspectieoordelen. Op onze website vindt u steeds de meest actuele informatie. Voor aanvullende vragen kunt u als gebruikelijk met ons contact opnemen.

Melding ongeoorloofd verzuim niet nodig

Scholen hoeven geen verzuimmeldingen te doen zolang de scholen zijn gesloten in verband met het coronavirus. Ook niet wanneer er afstandsonderwijs wordt aangeboden en een leerling het programma niet volgt. Verzuim melden blijft echter wel mogelijk, dat is in sommige situaties ook wenselijk in het belang van de leerling. U leest hier meer over op de website van DUO (onder ‘Verzuim’).

Inspectie onderzoekt gevolgen coronamaatregelen

Onze contactinspecteurs horen dagelijks hoe scholen en besturen momenteel met man en macht proberen het leren van kinderen niet te laten stilvallen. Wij gaan in beeld brengen op welke manier het scholen en besturen lukt om onderwijs te geven. Voor de duidelijkheid, dat gebeurt niet om te oordelen, maar om de inspanningen in het onderwijs te documenteren en er als samenleving ook later van te kunnen leren. Ook kijken wij naar de effecten van de corona-maatregelen op mogelijke leerachterstanden en (ongelijke) doorstroomkansen. Mogelijk zullen inspecteurs ook u vragen stellen over hoe het onderwijs verloopt tijdens de coronacrisis.

Congres De Staat van het Onderwijs 2020 gaat niet door

Al eerder is besloten dat het voorgenomen congres rond De Staat van het Onderwijs op 22 april 2020 niet doorgaat. Wie zich had ingeschreven voor het congres is daarover rechtstreeks geïnformeerd. Via onze website over De Staat van het Onderwijs en nieuwsbrieven als deze zullen we u op de hoogte houden wanneer De Staat van het Onderwijs openbaar wordt.

Monique Vogelzang blijft langer aan als inspecteur-generaal

Inspecteur-generaal van het Onderwijs Monique Vogelzang blijft nog wat langer in functie. Zij zou per 1 april 2020 afscheid nemen, maar vanwege het effect van de coronacrisis op het onderwijs en op het toezicht is gekozen voor continuïteit in de leiding van de inspectie. Zoals voorzien vervult Esther Deursen, directeur Toezicht mbo, per 1 april 2020 de functie van waarnemend inspecteur-generaal. Per 1 april start Monique Vogelzang wel tevens als directeur-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Colofon

Dit is een uitgave van de Inspectie van het Onderwijs.

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met Klantcontact. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088-669 60 60.

Denkt u dat deze nieuwsbrief ook interessant is voor anderen, bijvoorbeeld docenten en teamleiders op uw school? Abonneren op deze nieuwsbrief is mogelijk via onze website.