Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief Toezicht op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Met deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van ontwikkelingen in het toezicht op de samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs.

Onze eerdere edities van de nieuwsbrief Onderwijsinspectie - Toezicht op de samenwerkingsverbanden vindt u in het nieuwsbrievenarchief van de Rijksoverheid.

Frequentie
4 keer per jaar

22 edities

 1. Nieuwsbrief inspectie: toezicht op de samenwerkingsverbanden - juni 2021

  In deze nieuwsbrief leest u dat wij vooral in het funderend onderwijs weer vaker onderzoek op locatie doen en dat we in ons ...

  Nieuwsbrief Toezicht op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs | Jaargang 2020/2021, 4e editie

 2. Nieuwsbrief inspectie: samenwerkingsverbanden passend onderwijs - De Staat van het Onderwijs 2021

  Vandaag is de Staat van het Onderwijs 2021 gepubliceerd. Ieder jaar maken wij de staat van het onderwijs op, zoals dat in artikel ...

  Nieuwsbrief Toezicht op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs | Jaargang 2020/2021

 3. Nieuwsbrief inspectie: toezicht op de samenwerkingsverbanden - maart 2021

  In deze nieuwsbrief leest u dat wij een verdiepend onderzoek gaan uitvoeren naar de gevolgen van de coronacrisis op het ...

  Nieuwsbrief Toezicht op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs | Jaargang 2020/2021, 3e editie

 4. Nieuwsbrief inspectie: toezicht op de samenwerkingsverbanden - december 2020

  In deze nieuwsbrief leest u over ons toezicht in coronatijd en geven wij aan hoe wij toezicht houden op de ...

  Nieuwsbrief Toezicht op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs | Jaargang 2020/2021, 2e editie

 5. Nieuwsbrief inspectie: toezicht op de samenwerkingsverbanden - Meldpunt schoolsluiting en (toe)zicht op kwaliteit afstandsonderwijs

  In deze extra nieuwsbriefeditie van de Inspectie van het Onderwijs informeren wij u over de landelijke registratie van tijdelijke ...

  Nieuwsbrief Toezicht op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs | Jaargang 2020/2021

 6. Nieuwsbrief inspectie: toezicht op de samenwerkingsverbanden - oktober 2020

  In deze nieuwsbrief leest u onder andere over het toezicht in de komende periode. Daarnaast wijzen we u erop dat het registreren ...

  Nieuwsbrief Toezicht op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs | Jaargang 2020/2021, 1e editie

 7. Nieuwsbrief inspectie: toezicht op de samenwerkingsverbanden - juni 2020

  In deze nieuwsbrief leest u onder andere over het toezicht in de komende periode. Daarnaast wijzen we u erop dat het registreren ...

  Nieuwsbrief Toezicht op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs | Jaargang 2019/2020, 2e editie

 8. Nieuwsbrief inspectie: samenwerkingsverbanden passend onderwijs - De Staat van het Onderwijs 2020

  Vandaag is de Staat van het Onderwijs 2020 gepubliceerd. Ieder jaar maken wij de staat van het onderwijs op, zoals dat in artikel ...

  Nieuwsbrief Toezicht op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs | Jaargang 2019/2020

 9. Nieuwsbrief inspectie: toezicht tijdens coronacrisis

  In deze speciale nieuwsbrief leest u dat de inspectie het toezicht aanpast vanwege de coronacrisis, en over andere onderwerpen ...

  Nieuwsbrief Toezicht op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs | Jaargang 2019/2020

 10. Nieuwsbrief inspectie: De Financiële Staat van het Onderwijs 2018

  Nieuwsbrief Toezicht op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs | Jaargang 2019/2020