Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

De Staat van het Onderwijs 2022: toezicht op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs - 13 april 2022

Vandaag is de Staat van het Onderwijs 2022 gepubliceerd. Ieder jaar maken wij de staat van het onderwijs op, zoals dat in artikel 23 lid 8 van de Grondwet wordt gevraagd. We brengen feiten en cijfers bijeen, we tonen meerjarige ontwikkelingen en resultaten, we signaleren verbanden en oorzaken.

Trends in het onderwijs

Ook in 2021 hebben de gevolgen van de coronapandemie de dagelijkse praktijk in scholen en instellingen beheerst. Opnieuw hebben alle betrokkenen een forse inspanning geleverd, waardoor veel onderwijs ondanks alles door heeft kunnen gaan en zelfs is verbeterd ten opzichte van een jaar eerder. 

De verbetering van het onderwijs is deels ook terug te zien in de resultaten. Zo zijn in het primair onderwijs de ontstane leervertragingen op punten weer ingelopen en is in het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs de studievertraging beperkt gebleven.

 

Basisvaardigheden

Over de beheersing van de basisvaardigheden – taal, rekenen en sociale en maatschappelijke competenties – zijn er desalniettemin zorgen. Scholen, opleidingen en besturen geven aan dat het investeren in de vakdidactische, vakinhoudelijke en analytische competenties van leraren  nodig is. Schoolleiders en bestuurders spelen een belangrijke rol in het scheppen van de juiste voorwaarden middels hun strategisch personeelsbeleid. 

Download de Staat van het Onderwijs 2022

Bekijk de presentatie

Rond het middaguur overhandigde inspecteur-generaal Alida Oppers de Staat van het Onderwijs aan de ministers van Onderwijs. De presentatie was te volgen via een livestream, maar u kunt de speech en overhandiging ook terugkijken. 

Bekijk de presentatie

Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Bekijk de webinars

De inhoud van de Staat van het Onderwijs wordt toegelicht in een reeks webinars. Voor elke sector gaan we in op de conclusies. Hiernaast bieden we een webinar aan over het stelsel. De webinars duren ongeveer 20 minuten. 

Bekijk de webinars

Onderwijsestafette

Tussen 13 april en 11 mei is er gelegenheid voor het onderwijsveld om onderling in gesprek te gaan over oplossingsrichtingen voor de thema’s kansengelijkheid en basisvaardigheden. Op de website van de Staat van het Onderwijs 2022 presenteren wij alle uitkomsten van de estafette. Wilt u per e-mail een notificatie ontvangen als er nieuwe uitkomsten zijn gepubliceerd? Dan kunt u zich hiervoor aanmelden.

Meld u aan voor de werkconferentie

De werkconferentie Staat van het Onderwijs 2022 vindt plaats op woensdag 11 mei 2022 in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam, van 14.30 tot 20.30 uur (inclusief diner en borrel). Het inhoudelijke programma start om 15.30 uur.

Tijdens de conferentie werken we samen aan oplossingsrichtingen en gaan we dieper in op de thema’s Kansengelijkheid en Basisvaardigheden. 

Wilt u deelnemen aan de werkconferentie? Meld u snel aan, er is een beperkt aantal plaatsen.

Meld u aan voor de werkconferentie

Colofon

Dit is een uitgave van de Inspectie van het Onderwijs.

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met Klantcontact. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088-669 60 60.

Denkt u dat deze nieuwsbrief ook interessant is voor anderen, bijvoorbeeld docenten en teamleiders op uw school? Abonneren op deze nieuwsbrief is mogelijk via onze website.