Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief inspectie: toezicht op de samenwerkingsverbanden - juni 2021

In deze nieuwsbrief leest u dat wij vooral in het funderend onderwijs weer vaker onderzoek op locatie doen en dat we in ons toezicht waar mogelijk nog gebruik blijven maken van digitale middelen om gesprekken te voeren. Verder attenderen wij u op de aanbiedingsspeech en de webinars van De Staat van het Onderwijs 2021. Lees vooral ook het nieuwsbericht over onze rol bij het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) op onze website, u vindt de link onderaan deze nieuwsbrief.

Toezicht tijdens de coronapandemie: huidig schooljaar (2020/2021)

De eerste stappen van het openingsplan van de Rijksoverheid zijn gezet, ook in het onderwijs gelden versoepelingen. In ons toezicht blijven we waar mogelijk nog gebruik maken van digitale middelen om gesprekken te voeren. Maar we zullen vooral in het funderend onderwijs weer vaker onderzoek op locatie doen. Onze inspecteurs kunnen daarbij gebruik maken van zelftesten. Onderzoek op locatie gebeurt na overleg met het bestuur of de school en met inachtneming van de RIVM-adviezen. Voor het mbo en het hoger onderwijs zijn we terughoudender met onderzoek op locatie. Dit vanwege de nog steeds beperkte openstelling.

Over ons toezicht na de zomer kunnen we op dit moment nog geen uitsluitsel geven. Dit is afhankelijk van de verdere ontwikkelingen van het coronavirus en de stappen die de Rijksoverheid kan zetten in het openingsplan. We gaan tot nader bericht uit van de huidige werkwijze, ook na de zomer.

Staat van het Onderwijs 2021 lezen en terugkijken

In april publiceerden wij de Staat van het Onderwijs 2021. In een speciale nieuwsbrief hebt u daar over kunnen lezen. Na de presentatie volgden verschillende webinars die per onderwijssector of thema nader ingingen op de bevindingen. In de daaropvolgende weken en ook tijdens de afsluitende online onderwijsconferentie op 11 mei hebben vele betrokkenen in het onderwijs gereflecteerd op de oproep van de inspectie. Namelijk: benut het herstel na de coronacrisis ook om de onderliggende oorzaken aan te pakken van de teruglopende basisvaardigheden en de kansenongelijkheid in het onderwijs. De aanbiedingsspeech en ook de webinars kunt u nog nalezen en bekijken op onze website.

Colofon

Dit is een uitgave van de Inspectie van het Onderwijs.

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met Klantcontact. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088-669 60 60.

Denkt u dat deze nieuwsbrief ook interessant is voor anderen, bijvoorbeeld docenten en teamleiders op uw school? Abonneren op deze nieuwsbrief is mogelijk via onze website.