Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief inspectie: toezicht op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs - 13 december 2023

In deze nieuwsbrief leest u dat wij in februari 3 dialoogsessies organiseren waarin wij graag met samenwerkingsverbanden in gesprek gaan over doelmatige besteding van passend onderwijs. Verder leest u over ons Jaarwerkplan 2024.

3 dialoogsessies over doelmatige besteding passend onderwijs

In februari organiseren we 3 dialoogsessies over ons rapport Zicht en sturing op en verantwoording van doelmatige besteding middelen passend onderwijs. In het onderzoek ontwikkelden we een theoretisch kader. Tijdens de sessies willen we met samenwerkingsverbanden passend onderwijs in gesprek over hoe de samenwerkingsverbanden de bevindingen en aanbevelingen kunnen
oppakken. De dialoogsessies vinden plaats in Utrecht (5 februari), Tilburg (6 februari) en Zwolle (8 februari). De besturen van de samenwerkingsverbanden hebben hiervoor een uitnodiging gekregen. Ook schoolbesturen kunnen zich aanmelden via Toezichtswv@owinsp.nl en eventueel vragen stellen.

Jaarwerkplan Inspectie van het Onderwijs 2024

De inspectie voert in 2024 meer onderzoek uit op scholen en opleidingen. Met ons toezicht willen we inspelen op de opgaven die we zien voor het behoud en de verbetering van de 
onderwijskwaliteit en de continuïteit daarvan. Dat staat in ons Jaarwerkplan 2024.


De basisvaardigheden (taal, rekenen en burgerschap) blijven belangrijke aandachtspunten. We richten ons daarbij op instellingen waar dat het meeste nodig is.


Vanwege de beschikbare capaciteit voeren we in 2024 geen vierjaarlijkse onderzoeken uit bij onderwijsbesturen waar we (nagenoeg) geen risico’s zien. Deze onderzoeken schuiven niet automatisch door. In 2025 stellen we een nieuwe planning op voor de bestuursonderzoeken.


Deze aanpassing geldt niet voor de besturen van de samenwerkingsverbanden. Het toezicht op de samenwerkingsverbanden vindt in 2024 op reguliere wijze doorgang.

Jaarwerkplan 2024

En verder...

…start in januari de inschrijving voor het congres De Staat van het Onderwijs 2024.

…willen de 4 inspecties binnen Toezicht Sociaal Domein in hun toezicht meer aandacht besteden aan hoe organisaties binnen het sociaal domein samenwerken. Lees meer.

Colofon

Dit is een uitgave van de Inspectie van het Onderwijs.

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met Klantcontact. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088-669 60 60.

Denkt u dat deze nieuwsbrief ook interessant is voor anderen, bijvoorbeeld docenten en teamleiders op uw school? Abonneren op deze nieuwsbrief is mogelijk via onze website.