Onderwijstijd

In de onderwijswetten is voor alle sectoren vastgelegd hoeveel uren les de leerlingen minimaal moeten krijgen. In het hoger onderwijs gelden geen wettelijke eisen voor het aantal uren dat een docent aanwezig moet zijn bij een onderwijsactiviteit (contacttijd).

Toezicht

De Inspectie van het Onderwijs ziet erop toe of scholen de minimum hoeveelheid onderwijstijd halen. Als dat niet het geval is, vragen wij aan de school om het lesrooster te corrigeren, zodat het aan de minimale eisen voldoet. Als een school daarna nog niet voldoet, kunnen maatregelen volgen.

Extreem weer

Op de website van de Rijksoverheid vindt u informatie over de regels bij extreem weer.