Onderwijstijd in het voortgezet onderwijs

De inspectie ziet toe op naleving van de wettelijke vereisten voor onderwijstijd.

Achterblijvende kwaliteit, achterblijvende onderwijsresultaten of signalen voor onvoldoende onderwijstijd kunnen ons aanleiding geven om de standaard Onderwijstijd uit het Onderzoekskader 2021 voortgezet onderwijs te onderzoeken. Als blijkt dat de wettelijke vereisten niet worden nageleefd, dan wordt daarover gerapporteerd in het rapport van bevindingen.

Meer informatie

Op de website van de rijksoverheid vindt u uitgebreide informatie over de wettelijke eisen voor onderwijstijd, waaronder de normen en criteria voor de invulling van het onderwijsprogramma.