Schorsen en verwijderen

Een school voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs mag uw kind schorsen. Uw kind heeft dan tijdelijk geen toegang tot de school of tot bepaalde lessen. 

Factsheets schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs

Tot en met het schooljaar 2016/2017 zijn de gegevens met betrekking tot schorsingen en verwijderingen gepubliceerd in zogenaamde Factsheets Schorsingen en verwijderingen. Deze factsheets worden inmiddels niet meer gemaakt. In plaats daarvan publiceert de inspectie de aantallen schorsingen en verwijderingen als open-databestand. 

Open data Schorsingen en verwijderingen