Schorsen en verwijderen

Een school voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs mag uw kind schorsen. Uw kind heeft dan tijdelijk geen toegang tot de school of tot bepaalde lessen. 

Factsheets schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs

Jaarlijks rapporteert de Inspectie van het Onderwijs over het schorsen en verwijderen van leerlingen door scholen.

Hieronder zijn de factsheets  van het primair, (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs te vinden. In iedere factsheet geven we een overzicht van het aantal elektronisch binnengekomen meldingen.

Voor het primair en speciaal onderwijs gaat het om het schooljaar 2016-2017, voor het voortgezet onderwijs (waar het melden van schorsingen langer dan één dag al langer verplicht is) over de laatste vijf schooljaren.

Per sector rapporteren we onder andere over: