Beeld: ©Rijksoverheid

Mens en Maatschappij

Een complexe samenleving vraagt om leerlingen met zowel kennis van de mens en de samenleving. Ook zijn vaardigheden nodig om maatschappelijke verschijnselen, ontwikkelingen en vraagstukken te begrijpen en te doordenken. Bij Mens en Maatschappij leren leerlingen nadenken over het heden, het verleden en de toekomst van (groepen) mensen en de samenleving.

Onderzoeken in uitvoering