Reflectiewijzer Schrijfonderwijs

Naar aanleiding van het peilingsonderzoek Schrijfvaardigheid maakten we de Reflectiewijzer Schrijfonderwijs. Deze reflectiewijzer, in de vorm van een waaier, is voor alle scholen voor (speciaal) basisonderwijs in Nederland. Het instrument helpt schoolteams om in gesprek te gaan over het schrijfonderwijs op school.

Omslag Reflectiewijzer Schrijfonderwijs

In gesprek over schrijfonderwijs op school

In de reflectiewijzer  komen de volgende aspecten aan bod:

  1. Schrijfonderwijs op onze school
  2. Doelen en doorgaande leerlijnen
  3. Tijd voor schrijven
  4. Onderwijsleeractiviteiten voor schrijven
  5. Zicht op schrijfontwikkeling

Verder met schrijfonderwijs op school

Op deze pagina vindt u per aspect (verwijzingen naar) aanvullende informatie, inspirerende documenten en voorbeeldvideo’s.