Schrijfvaardigheid einde (speciaal) basisonderwijs

Goed kunnen schrijven is voorwaardelijk om zelfstandig deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven. Het ontwikkelen van schrijfvaardigheid is bovendien van groot belang voor de cognitieve ontwikkeling van leerlingen. Daarnaast kunnen schrijven en schrijfonderwijs ten goede komen aan de leesvaardigheid van leerlingen.

Naar aanleiding van de peiling Schrijfvaardigheid 2018-2019 in het basisonderwijs (bo) en speciaal basisonderwijs (sbo) rapporteren we voor het eerst over van schrijfvaardigheid in termen van de referentieniveaus. Uit de peiling blijkt dat 73% van de groep-8-leerlingen (bo) en 33% van de schoolverlaters (sbo) het fundamentele niveau 1F behaalt. Het streefniveau 1S/2F wordt door 28% van de bo-leerlingen en 9% van de sbo-leerlingen behaald. Deze prestaties zijn stabiel sinds 2009, maar ze passen, zeker waar het gaat om het streefniveau, niet bij de ambities die geformuleerd zijn bij de introductie van de referentieniveaus (85% 1F en 65% 1S/2F aan het einde van het po). De peiling geeft ook zicht op het schrijfonderwijs op de scholen, attituden en achtergrondkenmerken van leerlingen en leerkrachten, prestatieverschillen tussen leerlingen en scholen en de samenhang van de schrijfprestaties met kenmerken van leerlingen, leerkrachten en scholen.

Onderstaande infographic biedt een overzicht van belangrijke peilingsresultaten.