Attituden en achtergrondkenmerken

De deelnemende leerlingen, 2.432 leerlingen uit groep 8 van het bo en 900 leerlingen van het laatste leerjaar in het sbo, vulden een vragenlijst in. Daarin werd bijvoorbeeld gevraagd naar hun plezier in schrijven, maar ook naar hun taalachtergrond. Ook de leerkrachten die deelnamen, vulden een vragenlijst in. Leerkrachten en leerlingen werden daarnaast geїnterviewd. Leerkrachten beantwoordden vragen over bijvoorbeeld hun vaardigheid in het geven van schijflessen en hun vooropleiding; leerlingen over wat zij lastig of moeilijk vinden tijdens het schrijven van een tekst.

We noemen hier enkele bevindingen uit het onderzoek op het gebied van attituden en achtergrondkenmerken van leerlingen en leerkrachten. De volledige informatie vindt u vanaf pagina 81 in het rapport Peil.Schrijfvaardigheid.

  • Leerlingen schatten hun eigen schrijfvaardigheid positief in, maar hebben beperkt schrijfplezier
  • Leerlingen vinden de inhoud van de tekst en correctheidsaspecten als spelling en interpunctie de moeilijkste onderdelen van schrijven
  • Leerkrachten schatten hun eigen kennis en vaardigheden voor verzorgen schrijfonderwijs positief in, maar vinden beoordeling, monitoring en evaluatie van de schrijfontwikkeling van hun leerlingen lastig
  • Een kleine groep leerkrachten heeft in de voorgaande jaren deelgenomen aan professionaliseringsactiviteiten met betrekking tot schrijfonderwijs.