Rekenen-Wiskunde einde leerjaar 2 voortgezet onderwijs

Dat je goed moet kunnen rekenen en dat je goede wiskundevaardigheden nodig hebt, blijkt dagelijks. Zowel in je persoonlijk leven als in je opleiding of werk kom je cijfers tegen. Bijvoorbeeld in de vorm van bedragen in de winkel en op de energierekening. Maar ook als hoeveelheden in een recept. Of in
sommen waarmee je een vraagstuk oplost. Van het primair onderwijs tot en met het hoger onderwijs werken leerlingen en studenten in Nederland daarom aan hun vaardigheden in rekenen en wiskunde.
 

Met de peiling Rekenen en Wiskunde voortgezet onderwijs 2021-2022 hebben we in kaart gebracht hoe vo-scholen werken aan het bevorderen van de reken- en wiskundevaardigheden en wat leerlingen kennen en kunnen op het gebied van rekenen en wiskunde aan het eind van het 2e leerjaar. Uit de peiling blijkt dat een deel van de leerlingen in de onderbouw van het vo nog niet het niveau haalt dat nodig is om aan bij hun eindexamen het gewenste niveau te behalen voor hun vervolgopleiding of om zelfstandig te kunnen functioneren in de maatschappij.

Grafische samenvatting van de belangrijkste uitkomsten van het peilingsonderzoek Peil.Rekenen-Wiskunde einde tweede leerjaar voortgezet onderwijs 2021-2022
Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Download hier de infographic van het peilingsonderzoek Rekenen-Wiskunde einde leerjaar 2 voortgezet onderwijs 2021-2022.