Onderzoeksresultaten in het kort

Peil.Rekenen en Wiskunde voortgezet onderwijs 2021-2022 geeft zicht op de reken- en wiskundeprestaties van leerlingen aan het eind van het tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs (vo). Het peilingsonderzoek brengt ook het reken- en wiskundeonderwijs op de scholen en de houding van leerlingen tegenover rekenen en wiskunde in kaart. Tot slot is bekeken welke algemene en aan rekenen en wiskunde gerelateerde kenmerken van leerlingen, docenten en klassen samenhangen met de verschillen in reken- en wiskundeprestaties. Dit is het eerste peilingsonderzoek in het vo. Er kunnen dus nog geen vergelijkingen (trends) worden gemaakt met eerdere peilingen. De volgende peiling rekenen en wiskunde vo vindt plaats in voorjaar 2025.

Belangrijkste resultaten in één visuele plaat

Heeft u geen tijd om alle onderzoeksresultaten te lezen of wilt u het met anderen hebben over de uitkomsten van het onderzoek? Bekijk dan eens de visuele samenvatting van Peil.Rekenen-Wiskunde. Deze visuele samenvatting laat de belangrijkste onderzoeksresultaten in beeld zien.

Alle resultaten in het rapport

Op onze website lichten we de belangrijkste resultaten van het peilingsonderzoek naar rekenen en wiskunde in het voortgezet onderwijs uit. Bent u benieuwd naar alle onderzoeksresultaten? Deze leest u in het rapport van dit peilingsonderzoek.