Rekenen-Wiskunde einde leerjaar 2 voortgezet onderwijs 2021-2022

Met de peiling Rekenen en Wiskunde voortgezet onderwijs 2021-2022 hebben we voor het eerst op grote schaal in kaart gebracht hoe vo-scholen in de onderbouw werken aan het bevorderen van de vaardigheden in rekenen en wiskunde van hun leerlingen. Ook is onderzocht wat leerlingen kennen en kunnen op het gebied van rekenen en wiskunde aan het eind van het 2e leerjaar. Dit rapport presenteert de resultaten van de peiling en bevat een nadere duiding van de peilingsresultaten door een focusgroep van experts op het gebied van rekenen en wiskunde.