Uitvoering onderzoek

De peiling Rekenen-Wiskunde Einde leerjaar 2 voortgezet onderwijs vond plaats in het schooljaar 2021-2022. Het peilingsonderzoek is in opdracht en onder regie van de Inspectie van het Onderwijs uitgevoerd door een consortium van Expertisecentrum Nederlands, KBA Nijmegen, Universiteit Twente en Cito B.V. Door de Inspectie van het Onderwijs zijn aanvullende analyses op de door het consortium verzamelde data uitgevoerd. De verantwoording van deze analyses is te vinden in een apart technisch rapport (Inspectie van het Onderwijs, 2024). In het voorjaar van 2022 hebben 130 vo-vestigingen met 1 klas meegedaan aan de peiling. In totaal namen 2724 leerlingen deel aan de reken-wiskundetoets. 

Lees een uitgebreide beschrijving in hoofdstuk 1 van deel C ‘Doel en werkwijze van de peiling Rekenen en Wiskunde einde leerjaar 2 voortgezet onderwijs’, of in het onderliggende technisch rapport.