Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Natuur en Techniek

Kinderen zijn nieuwsgierig. Ze zijn voortdurend op zoek om zichzelf en de wereld te leren kennen en te verkennen. Met onderwijs in Natuur en Techniek leren kinderen aan de slag te gaan met hun eigen onderzoeksvragen en ontwerpend te leren aan de hand van thema’s zoals gezondheid, natuur en ruimte, de omgeving en hoe we daar nu en in de toekomst op een duurzame en veilige manier mee om kunnen gaan.

Gepubliceerde onderzoeken

Onderzoeken in uitvoering