Nederlandse taal

Een goede beheersing van de Nederlandse taal is belangrijk voor een goede aansluiting op het vervolgonderwijs en om je later te kunnen redden in de Nederlandse maatschappij. In het gehele funderend onderwijs is er dan ook veel aandacht voor lezen, schrijven, spreken, luisteren en taalverzorging.