Mondelinge taalvaardigheid

Goede spreek-, luister- en gespreksvaardigheden stellen je in staat om effectief te communiceren. Bovendien vormen deze mondelinge vaardigheden de basis voor schriftelijke taalvaardigheden. Het leren ervan is dan ook van essentieel belang.

Gepubliceerde onderzoeken

Onderzoeken in uitvoering