Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Taal en Rekenen

Leerlingen hebben voldoende basisvaardigheden nodig voor een goede aansluiting op het vervolgonderwijs en om later in de maatschappij goed te kunnen functioneren. Bovendien zijn deze basisvaardigheden nodig om kennis te vergaren bij alle andere vakgebieden. Een van de taken van ons onderwijsstelsel is om ervoor te zorgen dat leerlingen voldoende geletterd en gecijferd zijn. We rapporten jaarlijks over het taal- en rekenniveau einde basisonderwijs op basis van de resultaten op de eindtoetsen.

Gepubliceerde onderzoeken

Onderzoeken in uitvoering