Schoolportretten van basisscholen met hoge taal- en rekenprestaties

Leerlingen hebben op de ene school een grotere kans om de referentieniveaus taal en rekenen te beheersen dan op een andere school. Dit bleek uit de jaarlijkse meting taal en rekenen 2014-2015. Er zijn scholen met veel leerlingen van laagopgeleide ouders die er toch in slagen hun leerlingen op een hoog taal- en rekenniveau te brengen. 4 van deze scholen hebben wij bezocht. Wat zijn volgens deze scholen de factoren voor succes?