Taal en rekenen

Als onderdeel van Peil.onderwijs rapporteren we ieder jaar over de taal- en rekenvaardigheden van groep 8-leerlingen. Daarbij baseren we ons op de resultaten van de eindtoets. Door dit jaarlijkse peilingsonderzoek kunnen we over een langere periode heen de taal- en rekenvaardigheid van Nederlandse basisschoolleerlingen in beeld brengen.

Hoort bij