Peil.onderwijs: Taal en rekenen aan het einde van de basisschool 2014-2015

In deze publicatie beschrijven we in hoeverre leerlingen de referentieniveaus voor lezen, taalverzorging en rekenen bereiken en illustreren we aan de hand van voorbeeldopgaven uit de Centrale Eindtoets wat dit concreet betekent. Deze publicatie is gebaseerd op onderzoek dat Cito in opdracht van de inspectie heeft uitgevoerd.