Peil.Taal en rekenen 2018 - 2019

Peil.Taal en rekenen 2018/2019 geeft zicht op taal- en rekenvaardigheden van leerlingen aan het einde van het basisonderwijs door een analyse van de leerlingresultaten op de vijf eindtoetsen die in april 2019 afgenomen konden worden. Uit de peiling blijkt dat we er in Nederland goed in slagen om onze ambities te realiseren als het gaat om het taal- en rekenniveau dat leerlingen aan het einde van de basisschool minimaal moeten beheersen (1F, het fundamentele niveau).