Peil.onderwijs: Taal en rekenen aan het einde van de basisschool 2015 - 2016

De inspectie brengt jaarlijks de taal- en rekenvaardigheid van Nederlandse kinderen aan het einde van het basisonderwijs in kaart. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de scores van leerlingen op de eindtoetsen. Vanaf het schooljaar 2015/2016 meten de eindtoetsen de beheersing van de referentieniveaus voor lezen, taalverzorging en rekenen.