Uitgevoerde en komende peilingsonderzoeken

De inspectie voert elk schooljaar verschillende peilingsonderzoeken uit. We rapporten jaarlijks over het taal- en rekenniveau einde basisonderwijs op basis van de resultaten op de eindtoetsen. Daarnaast vinden er jaarlijks 2 onderzoeken plaats over leergebieden die in de kerndoelen genoemd zijn.

Uitgevoerde en komende peilingsonderzoeken