Geplande en uitgevoerde peilingsonderzoeken

De inspectie voert elk schooljaar verschillende peilingsonderzoeken uit in het basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. Op deze pagina leest u welke peilingen er op de planning staan en zijn uitgevoerd onder regie van de inspectie. 

Geplande peilingsonderzoeken

Overzicht van geplande peilingsonderzoeken
Peiling en schooljaar waarin data wordt verzameld Onderwijssector Publicatie gepland in:
Taal en Rekenen 2022-2023 basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs voorjaar 2024
Leesvaardigheid 2022-2023 voortgezet (speciaal) onderwijs eind 2024
Mens en Maatschappij 2022-2023 basisonderwijs eind 2024
Rekenen-Wiskunde 2022-2023  basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs voorjaar 2025
Taal en Rekenen 2023-2024 basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs voorjaar 2025
Bewegen en Sport 2023-2024 basisonderwijs eind 2025
Schrijfvaardigheid 2023-2024 voortgezet onderwijs begin 2026
Mondelinge taalvaardigheid 2023-2024 basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs voorjaar 2026
Mens en Natuur 2023-2024 basisonderwijs voorjaar 2026
Taal en Rekenen 2024-2025 basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs voorjaar 2026
Rekenen en Wiskunde 2024-2025 voortgezet (speciaal) onderwijs eind 2026
Kunstzinnige oriëntatie 2024-2025 basisonderwijs voorjaar 2027
Taal en Rekenen 2025-2026 basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs voorjaar 2027
Rekenen 2025-2026 middelbaar beroepsonderwijs voorjaar 2027
Leesvaardigheid 2025-2026 basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs eind 2027
Digitale geletterdheid 2025-2026 voortgezet onderwijs eind 2027
Engels 2025-2026 basisonderwijs eind 2027
Leesvaardigheid 2026-2027 middelbaar beroepsonderwijs voorjaar 2028
Rekenen en Wiskunde 2026-2027 basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs eind 2028
Burgerschap 2026-2027 basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs eind 2028

De peilingsonderzoeken 2027-2028 worden voor de zomer van 2024 bekend gemaakt. 

Uitgevoerde peilingsonderzoeken