Peil.Bewegingsonderwijs - Einde basis- en speciaal basisonderwijs 2016/2017

Leren bewegen én plezier in bewegen. Dat staat bij bewegingsonderwijs centraal. Samen met je klasgenoten, in een veilige omgeving. In Peil.Bewegingsonderwijs is gekeken naar het aanbod van basisscholen en scholen in het speciaal basisonderwijs. Ook de prestaties van leerlingen van het laatste leerjaar  zijn in kaart gebracht. Net als de trends ten opzichte van de vorige peiling in 2006. En er zijn aanknopingspunten voor scholen om in gesprek over bewegingsonderwijs te gaan. Om keuzes te maken in het aanbod die passen bij de leerlingen.