Algoritmische signalering risicoscholen: technisch rapport

Dit rapport beschrijft een verkennend onderzoek naar de toepasbaarheid van voorspellingsmodellen voor risicobeoordeling in het onderwijstoezicht. Het onderzoek voerden we uit samen met onderzoekers van de Vrije Universiteit in onze academische werkplaats. Voor deze verkenning hebben we data gebruikt over het regulier basisonderwijs uit de periode 2011 – 2018.

Het betreft een methodische verkenning en dus geen rapport waarin we tot nieuwe conclusies komen over risico’s in het basisonderwijs. Met deze rapportage laten we vooral zien dat het gebruik van voorspellingsmodellen binnen de inspectie kan helpen bij het prioriteren van scholen. Deze methode blijkt met name iets toe te voegen bij kwaliteitsgebieden die minder ‘telbaar’ zijn, zoals kwaliteit van het onderwijsproces, kwaliteitszorg & ambitie en schoolklimaat. Op die gebieden kunnen voorspellingmodellen menselijke beoordelaars ondersteunen bij de taak om veelzijdige en soms indirecte informatie goed te wegen. Deze rapportage kan het gesprek voeden over de kansen en de mogelijke zorgen die er bestaan rond het gebruik van deze technieken in het onderwijstoezicht.