Onderwijsdata

Op de onderliggende pagina's vindt u de open data van de Inspectie van het Onderwijs. De inspectie speelt hiermee in op de toenemende vraag naar toezichtinformatie vanuit ouders, gemeenten, scholen, onderzoeksbureaus en andere partijen die geïnteresseerd zijn in de kwaliteit van scholen en het toezichtproces.

Nieuwe bestanden

Op 15 oktober 2019 publiceerden we onderstaande bestanden op onze website:

  • open data bestanden met (eind)oordelen met peildatum 1 september 2019
  • een update van de (eind)oordelen met peildatum 1 april 2019
  • open data bestanden met schorsingen en verwijderingen van schooljaar 2018/2019

Heeft u vragen over deze bestanden? Dan kunt u die stellen aan het Loket Onderwijsinspectie onder vermelding van “Open data”.

Externe bronnen voor onderwijsdata