Onderwijsdata

Op de onderliggende pagina's vindt u de open data van de Inspectie van het Onderwijs. De inspectie speelt hiermee in op de toenemende vraag naar toezichtinformatie vanuit ouders, gemeenten, scholen, onderzoeksbureaus en andere partijen die geïnteresseerd zijn in de kwaliteit van scholen en het toezichtproces.

Nieuw: versie 1 oordelen 1-4-2019

Vanaf 17 april zijn de open databestanden met (eind)oordelen op peildatum 1 april 2019 beschikbaar op de website.

Heeft u vragen over deze bestanden?  Dan kunt u die stellen aan het Loket Onderwijsinspectie onder vermelding van “Open data”.

Externe bronnen voor onderwijsdata