Onderwijsdata

Op de onderliggende pagina's vindt u de open data van de Inspectie van het Onderwijs. De inspectie speelt hiermee in op de toenemende vraag naar toezichtinformatie vanuit ouders, gemeenten, scholen, onderzoeksbureaus en andere partijen die geïnteresseerd zijn in de kwaliteit van scholen en het toezichtproces.

Nieuw: Schorsingen en verwijderingen 2017/2018

Vanaf 28 juni zijn de open data bestanden met schorsingen en verwijderingen in schooljaar 2017/2018 beschikbaar op de website.

Heeft u vragen over deze bestanden?  Dan kunt u die stellen aan het Loket Onderwijsinspectie onder vermelding van “Open data”.

Externe bronnen voor onderwijsdata