Open data

Op de onderliggende pagina's vindt u de open data van de Inspectie van het Onderwijs. De inspectie speelt hiermee in op de toenemende vraag naar toezichtinformatie vanuit ouders, gemeenten, scholen, onderzoeksbureaus en andere partijen die geïnteresseerd zijn in de kwaliteit van scholen en het toezichtproces.

Heeft u een vraag over de open data? Vul dan het contactformulier in.

Wat is nieuw?

De open data oordelenbestanden bevatten vanaf 1 mei 2024 ook de standaarden die beoordeeld zijn.

Onderwijsdata community data.overheid.nl

De Inspectie van het Onderwijs doet mee aan de Onderwijsdata community op data.overheid.nl. Om meer zicht te krijgen op de impact van open (onderwijs)data is in mei 2020 de Onderwijsdata community geopend op data.overheid.nl. Hier komen alle data, toepassingen en dataverzoeken in het domein Onderwijs bij elkaar. Op het Onderwijsdata forum worden vragen en dataverzoeken geplaatst en kunnen data-hergebruikers in interactie komen met data-eigenaren. Op de Onderwijsdata kennisbank wordt zoveel mogelijk documentatie verzameld. De onderwijsdata community leidt tot meer beschikbare data, verbetering van de datakwaliteit en inzicht in de impact en (her)gebruik van de data. 

Externe bronnen voor onderwijsdata