Onderwijsdata

Op de onderliggende pagina's vindt u de open data van de Inspectie van het Onderwijs. De inspectie speelt hiermee in op de toenemende vraag naar toezichtinformatie vanuit ouders, gemeenten, scholen, onderzoeksbureaus en andere partijen die geïnteresseerd zijn in de kwaliteit van scholen en het toezichtproces.

Nieuw: Oordelen 1 september 2018 en versie 2 oordelen 1 april 2018

Vanaf 22 oktober staan de bestanden met (eind)oordelen op peildatum 1 september 2018 op onze website. Tevens is een nieuwe versie van de bestanden met (eind)oordelen op peildatum 1 april 2018 op de website geplaatst. Hierin is de datakwaliteit verbeterd; zo is de populatie van besturen, scholen en vestigingen aangescherpt en zijn (eind)oordelen toegevoegd.

Heeft u vragen over deze bestanden?  Dan kunt u die stellen aan het Loket Onderwijsinspectie onder vermelding van “Open data”.

Externe bronnen voor onderwijsdata