Onderwijsdata

Op de onderliggende pagina's vindt u de open data van de Inspectie van het Onderwijs. De inspectie speelt hiermee in op de toenemende vraag naar toezichtinformatie vanuit ouders, gemeenten, scholen, onderzoeksbureaus en andere partijen die geïnteresseerd zijn in de kwaliteit van scholen en het toezichtproces.

Nieuw: versie 2 oordelen 1 september 2018

Vanaf 19 december is een nieuwe versie van de bestanden met (eind)oordelen op peildatum 1 september 2018 beschikbaar op de website. In deze bestanden is de datakwaliteit verbeterd; de populatie van besturen, scholen en vestigingen is aangescherpt en er is een aantal dubbele objecten van toezicht in het VO verwijderd. Daarnaast zijn  er zijn enkele (eind)oordelen toegevoegd en gewijzigd.

Heeft u vragen over deze bestanden?  Dan kunt u die stellen aan het Loket Onderwijsinspectie onder vermelding van “Open data”.

Externe bronnen voor onderwijsdata