Onderwijsdata

Op de onderliggende pagina's vindt u de open data van de Inspectie van het Onderwijs. De inspectie speelt hiermee in op de toenemende vraag naar toezichtinformatie vanuit ouders, gemeenten, scholen, onderzoeksbureaus en andere partijen die geïnteresseerd zijn in de kwaliteit van scholen en het toezichtproces.

Nieuwe bestanden

Op 13 april zijn de open data bestanden met (eind)oordelen op peildatum 1 april 2021 gepubliceerd. Daarnaast is er ook een nieuwe versie van de open data bestanden met (eind)oordelen op peildatum 1 september 2020 beschikbaar.

Heeft u vragen over het bestand? Dan kunt u die stellen aan het Loket Onderwijsinspectie onder vermelding van “Open data”.

Onderwijsdata community data.overheid.nl

De Inspectie van het Onderwijs doet mee aan de Onderwijsdata community op data.overheid.nl. Om meer zicht te krijgen op de impact van open (onderwijs)data is in mei 2020 de Onderwijsdata community geopend op data.overheid.nl. Hier komen alle data, toepassingen en dataverzoeken in het domein Onderwijs bij elkaar. Op het Onderwijsdata forum worden vragen en dataverzoeken geplaatst en kunnen data-hergebruikers in interactie komen met data-eigenaren. Op de Onderwijsdata kennisbank wordt zoveel mogelijk documentatie verzameld. De onderwijsdata community leidt tot meer beschikbare data, verbetering van de datakwaliteit en inzicht in de impact en (her)gebruik van de data. 

Externe bronnen voor onderwijsdata