Onderwijsdata

Op de onderliggende pagina's vindt u de open data van de Inspectie van het Onderwijs. De inspectie speelt hiermee in op de toenemende vraag naar toezichtinformatie vanuit ouders, gemeenten, scholen, onderzoeksbureaus en andere partijen die geïnteresseerd zijn in de kwaliteit van scholen en het toezichtproces.

Nieuwe bestanden

Op 19 december is het open data bestand met oordelen op de standaarden in schooljaar 2018/2019 gepubliceerd.

Heeft u vragen over deze bestanden? Dan kunt u die stellen aan het Loket Onderwijsinspectie onder vermelding van “Open data”.

Externe bronnen voor onderwijsdata