Open data zeer zwakke scholen

Op deze pagina vindt u de open data van de Inspectie van het Onderwijs over zeer zwakke scholen. De inspectie speelt hiermee in op de toenemende vraag naar toezichtinformatie vanuit ouders, gemeenten, scholen, onderzoeksbureaus en andere partijen die geïnteresseerd zijn in de kwaliteit van scholen en het toezichtproces.

Een zeer zwakke school/afdeling is een school/afdeling die onvoldoende onderwijsresultaten (eindopbrengsten) realiseert en die daarnaast op cruciale onderdelen van het onderwijsleerproces onvoldoende kwaliteit laat zien. De volgende lijsten zijn beschikbaar:

De bestanden worden u kosteloos en zonder verdere voorwaarden aangeboden, anders dan een verplichte bronvermelding.

Mocht u vragen hebben over deze bestanden,  dan kunt u die stellen aan Klantcontact onder vermelding van “Open Data”.