Zeer zwakke scholen speciaal en voortgezet speciaal onderwijs

Dit overzicht is een dynamische lijst van zeer zwakke scholen/afdelingen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze lijst geeft de stand van zaken weer per 1 juli 2020. De lijst wordt in september 2020 geactualiseerd.

Zeer zwakke scholen speciaal en voortgezet speciaal onderwijs

Bestuur

Naam school

Plaats

Type

Datum vaststelling rapport

Stichting Onderwijsgroep Amersfoort Axia College Amersfoort vso 18-09-19