Zeer zwakke scholen speciaal en voortgezet speciaal onderwijs

Dit overzicht is een dynamische lijst van zeer zwakke scholen/afdelingen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze lijst geeft de stand van zaken weer per 1 december 2022. 

Zeer zwakke scholen (voortgezet) speciaal onderwijs

Bestuur

Naam school

Plaats

Type

Datum vaststelling rapport
Stichting Resonans De Duinpieper Noordwijk so 14-04-22
Stichting Yulius 
Onderwijs
MFC Brainpark Rotterdam vso 22-06-22
Stichting Ronduit Spinaker Jeugdzorg Plus  Bakkum vso 26-09-22