Zeer zwakke scholen speciaal en voortgezet speciaal Onderwijs

Dit overzicht is een dynamische lijst van zeer zwakke scholen/afdelingen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze lijst geeft de stand van zaken weer per 1 april 2019. De lijst wordt in mei 2019 geactualiseerd.

Scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs die bij herstelonderzoek hun kwaliteit voldoende verbeterd hebben per 1 april 2019. Het rapport van deze onderzoeken is nog niet vastgesteld of staat nog niet op internet.

Bestuur

Naam school

Plaats

Type

Datum onderzoek

Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland VSO Lochem Lochem vso 17-12-18

Hoort bij