Zeer zwakke scholen speciaal en voortgezet speciaal onderwijs

Dit overzicht is een dynamische lijst van zeer zwakke scholen/afdelingen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze lijst geeft de stand van zaken weer per 1 december 2021. De lijst wordt in januari 2022 geactualiseerd.

Zeer zwakke scholen/afdelingen voor (voortgezet) speciaal onderwijs

Bestuur

Naam school

Plaats

Type

Datum vaststelling rapport
VSO ZMOK de Sprengen Scholing & Training Het Sprengencollege Wapenveld vso 05-07-21
Stichting het Driespan Het Olivijncollege Ossendrecht vso 15-02-21