Zeer zwakke scholen speciaal en voortgezet speciaal onderwijs

Dit overzicht is een dynamische lijst van zeer zwakke scholen/afdelingen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze lijst geeft de stand van zaken weer per 1 mei 2020. De lijst wordt in juni 2020 geactualiseerd.

Zeer zwakke scholen speciaal en voortgezet speciaal onderwijs

Bestuur

Naam school

Plaats

Type

Datum vaststelling rapport

Stichting Onderwijsgroep Amersfoort Axia College Amersfoort vso 18-09-19
Scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs die bij herstelonderzoek hun kwaliteit voldoende verbeterd hebben per 1 mei 2020. Het rapport van deze onderzoeken is nog niet vastgesteld of staat nog niet op internet.

Bestuur

Naam school

Plaats

Type

Stichting Eduvier Onderwijsgroep Nautilus College Radioweg Almere vso
Openbaar Onderwijs Emmen Thriantaschool Emmen so
Stichting LSG-Rentray Onderwijs Intermetzo, locatie Eefde (inclusief JeugdzorgPlus) Eefde vso