Zeer zwakke scholen speciaal en voortgezet speciaal onderwijs

Dit overzicht is een dynamische lijst van zeer zwakke scholen/afdelingen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze lijst geeft de stand van zaken weer per 1 januari 2021. De lijst wordt in februari 2021 geactualiseerd.

Scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs die bij herstelonderzoek hun kwaliteit voldoende verbeterd hebben per 1 januari 2021. Het rapport van deze onderzoeken is nog niet vastgesteld of staat nog niet op internet.

Bestuur

Naam school

Plaats

Type

Stichting Onderwijsgroep Amersfoort Axia College Amersfoort vso