Zeer zwakke afdelingen voortgezet onderwijs

Dit overzicht is een dynamische lijst van zeer zwakke afdelingen voor voortgezet onderwijs. Deze lijst geeft de stand van zaken weer per 1 januari 2018. De lijst wordt in februari 2018 geactualiseerd.

Zeer zwakke afdelingen voortgezet onderwijs

Bestuur

Naam school

Afdeling

Plaats

Datum vaststelling rapport

St. OSG Piter Jelles Leeuwarden e.o. Piter Jelles Montessori High School havo Leeuwarden 09-01-17
Samenw. Stg. Scholengroep VO Noordoostpolder en Lemsterland Zuyderzee College Emmeloord vmbo-(g)t Emmeloord 09-01-17
ZAAM Comenius Lyceum havo Amsterdam 08-03-17
St. Stedelijk VO Zoetermeer Stedelijk College vmbo-k Zoetermeer 23-05-17
St. Stedelijk VO Zoetermeer Stedelijk College vmbo-(g)t Zoetermeer 23-05-17
Stichting Onderwijsgroep Tilburg Frater van Gemertschool vmbo-k Tilburg 03-07-17
Stichting Onderwijsgroep Tilburg Frater van Gemertschool vmbo-b Tilburg 03-07-17