Zeer zwakke afdelingen voortgezet onderwijs

Dit overzicht is een dynamische lijst van zeer zwakke afdelingen voor voortgezet onderwijs. Deze lijst geeft de stand van zaken weer per 1 juli 2017. De lijst wordt in september 2017 geactualiseerd.

Zeer zwakke afdelingen voortgezet onderwijs

Bestuur

Naam school

Afdeling

Plaats

Datum vaststelling rapport

Stichting VO Eemsdelta Eemsdeltacollege voor vwo, havo, mavo en vbo vmbo-b Delfzijl 03-10-16
Stichting VO Eemsdelta Eemsdeltacollege voor vwo, havo, mavo en vbo vmbo-k Delfzijl 03-10-16
St. OSG Piter Jelles Leeuwarden e.o. Piter Jelles Montessori High School havo Leeuwarden 09-01-17
Samenw. Stg. Scholengroep VO Noordoostpolder en Lemsterland Zuyderzee College Emmeloord vmbo-(g)t Emmeloord 09-01-17
ZAAM Comenius Lyceum havo Amsterdam 08-03-17
St. Het Stedelijk Lyceum Enschede Het Stedelijk Lyceum, locatie Het Stedelijk vakcollege vmbo-b Enschede 15-05-17
St. Het Stedelijk Lyceum Enschede Het Stedelijk Lyceum, locatie Het Stedelijk vakcollege vmbo-k Enschede 15-05-17
St. Stedelijk VO Zoetermeer Stedelijk College vmbo-k Zoetermeer 23-05-17
St. Stedelijk VO Zoetermeer Stedelijk College vmbo-(g)t Zoetermeer 23-05-17
Scholen voor voortgezet onderwijs die bij het tussentijds kwaliteitsonderzoek (TKO) of het onderzoek naar de Kwaliteitsverbetering (OKV) hun kwaliteit voldoende verbeterd hebben per 1 juli 2017. Het rapport van deze onderzoeken is nog niet vastgesteld of staat nog niet op internet.  

Bestuur

Naam school

Afdeling

Plaats

Datum onderzoek

Stichting Montessori Scholengemeenschap Amsterdam Montessori Scholengemeenschap Amsterdam vmbo (g)t Amsterdam 23-03-17