Zeer zwakke afdelingen voortgezet onderwijs

Dit overzicht is een dynamische lijst van zeer zwakke afdelingen voor voortgezet onderwijs. Deze lijst geeft de stand van zaken weer per 1 december 2021. De lijst wordt in januari 2022 geactualiseerd.

Bestuur

Naam school

Afdeling

Plaats

Datum vaststelling rapport

Zeer zwakke afdelingen voortgezet onderwijs

Sticht. voor Persoonl. Onderw. Utrecht

SvPO Utrecht havo Utrecht 28-04-21

Sticht. voor Persoonl. Onderw. Utrecht

SvPO Utrecht vwo Utrecht 28-04-21

Sticht. voor Persoonl. Onderw. Amsterdam

TKC-Amsterdam

havo Amsterdam 28-04-21

Sticht. voor Persoonl. Onderw. Amsterdam

TKC-Amsterdam vwo Amsterdam 28-04-21

SvPo Hoorn-Ida Gerhardt Academie

SVPO Hoorn

havo Hoorn 28-04-21

SvPo Hoorn-Ida Gerhardt Academie

SVPO Hoorn

vwo Hoorn 28-04-21
Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs Iedersland College vmbo-b Amsterdam 16-01-21
Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs Iedersland College vmbo-k Amsterdam 02-07-21
De Gelderse Onderwijsgroep Quadraam Stedelijk Gymnasium gymnasium Arnhem 26-02-21
Stichting Kolom Praktijkcollege De Dreef praktijkonderwijs Amsterdam 16-07-21
Stg. Voortg. Ond. Prot. Chr. grondslag Noordoostpolder e.o. Emelwerda College havo Emmeloord 11-06-21