Zeer zwakke basisscholen

Dit overzicht is een dynamische lijst van zeer zwakke scholen voor basisonderwijs. Deze lijst geeft de stand van zaken weer per 1 november 2020. De lijst wordt in december 2020 geactualiseerd.

Bestuur

Naam school

Plaats

Datum vaststelling rapport

Zeer zwakke basisscholen
Stichting Islam. Scholen El-Amal Islamitische basisschool Al-Islaah Harderwijk 24-09-18
Stg Montes. Enkhuizen Montessorischool De Wegwijzer Enkhuizen 20-03-19
Ver. Pr. Chr. Onderwijs H'veen de Krullevaar Hoogeveen 11-06-19
Stichting Trinamiek, stichting v kath, opb en alg-bijz primair en voortgezet ond De Zomergaard Lopik 01-07-19
Stichting BLICK op onderwijs IKC Ontdekrijk Capelle a/d Ijssel 30-01-20
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Furore SWS It Werflân Rottevalle 13-01-20
Stichting voor P.C. Onderwijs Dronten-Zeewolde BS De Tamarisk Biddinghuizen 04-02-20
R.K. Onderwijsstichting Giesbeek-Lathum Paulusschool Giesbeek-Lathum 22-01-20
Stichting ARLANTA CBS De Bron Dokkum 24-02-20
Stichting voor P.C. Onderwijs Dronten-Zeewolde Zuiderlicht Dronten 26-02-20
Stichting Brigantijn Flora Borne 04-03-20
Stichting PPO de Link Daltonschool Elst 24-03-20
Stg. Meerwerf Basisscholen Den Helder Tuindorp Den Helder 03-03-20
Stg. Openbaar Primair Onderwijs Apeldoorn De Kosmos Apeldoorn 01-02-20
Stichting Openbaar Prim. Onderw. Furore Pionier Drachten 11-02-20
Stg. Voor Protestants Christ. Prim. Onderw. De Vier windstr. Westerschool Gouda 27-02-20
Stichting Zaan Primair De Dorpsakker Assendelft 10-03-20
Stichting Alberdingk Thijm Scholen Paulusschool Hilversum 04-02-20
Stichting UNIEK onderwijs De Schakel Vlaardingen 20-02-20
Fluenta Stichting voor PCO id regio Utrecht De Rank Vianen 02-06-20

Bestuur

Naam school

Plaats

Basisscholen die bij herstelonderzoek hun kwaliteit voldoende verbeterd hebben per 1 november 2020. Het rapport van deze onderzoeken is nog niet vastgesteld of staat nog niet op internet.
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk OBS De Kolibrie, loc AZC Het Pyriet Winterswijk