Zeer zwakke basisscholen

Dit overzicht is een dynamische lijst van zeer zwakke scholen voor basisonderwijs. Deze lijst geeft de stand van zaken weer per 1 juni 2021. De lijst wordt in juli 2021 geactualiseerd.

Bestuur

Naam school

Plaats

Datum vaststelling rapport

Zeer zwakke basisscholen
Stichting Islam. Scholen El-Amal Islamitische basisschool Al-Islaah Harderwijk 24-09-18
Stichting PPO de Link Daltonschool Elst 24-03-20
Stichting Openbaar Prim. Onderw. Furore Pionier Drachten 11-02-20
Stg. Voor Protestants Christ. Prim. Onderw. De Vier windstr. Westerschool Gouda 27-02-20
Fluenta Stichting voor PCO id regio Utrecht De Rank Vianen 02-06-20
Stichting Primenius Jenaplanschool 't Sterrenpad Nuis 14-12-20
Stichting voor Prot.-Chr. Onderwijs te Ermelo Basisschool Margriet Ermelo 13-01-21
Verenig. Schol. der Evangel. Broedergemeenten in Amsterdam Evangelische Basisschool Crescendo Amsterdam 16-02-21
Stg. Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten St. Bavo, locatie Eem Haarlem 04-04-21
Stichting Monton Lef Montessori Kind Centrum Utrecht 26-02-21
Stichting Monton Montessori Arcade Utrecht 26-02-21
Stg. Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Liduinaschool, locatie Timorstraat Haarlem 31-03-21
Katholieke Scholenstichting Fectio RKBS De Vlinder Houten 07-04-21
Lowys Porquinstichting Basisonderwijs RKBS Octopus Bergen op Zoom 12-03-21

Bestuur

Naam school

Plaats

Basisscholen die bij herstelonderzoek hun kwaliteit voldoende verbeterd hebben per 1 juni 2021. Het rapport van deze onderzoeken is nog niet vastgesteld of staat nog niet op internet.
Stichting Zaan Primair De Dorpsakker Assendelft
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Furore SWS It Werflân Rottevalle
Stichting UNIEK onderwijs De Schakel Vlaardingen
Stichting ARLANTA CBS De Bron Dokkum