Gemiddelde referentieniveaus primair onderwijs

Wanneer de Inspectie van het Onderwijs de leerresultaten van scholen in het basisonderwijs beoordeelt kijken wij naar het percentage behaalde referentieniveaus voor lezen, taalverzorging en rekenen op de laatste drie doorstroomtoetsen en eindtoetsen. 

U kunt hierover meer lezen in het onderwijsresultatenmodel.

Mocht u vragen hebben over deze bestanden, dan kunt u die stellen aan het Klantcontact onder vermelding van “Open Data”.

De Inspectie van het Onderwijs stelt de open data bestanden zorgvuldig samen en zet zich ervoor in om de gegevens zo correct en compleet mogelijk ter beschikking te stellen. Het registreren van gegevens is echter mensenwerk waarbij soms fouten worden gemaakt. Daarnaast treden er veranderingen op in het onderwijsveld, de uitvoering van het toezicht en de opslag van gegevens, wat invloed heeft op de inhoud van de beschikbare informatie.