Onderwijsresultaten, ook wel opbrengsten genoemd, zijn de resultaten van leerlingen en hun voortgang in ontwikkeling. In de Regeling leerresultaten primair onderwijs staat hoe de inspectie de eindresultaten van basisscholen beoordeelt.

Op onderstaande websites vindt u meer informatie over de onderwijsresultaten primair onderwijs:

Hoort bij