Onderwijsresultaten in het primair onderwijs

Het is belangrijk dat scholen en besturen ervoor zorgen dat hun leerlingen goed toegerust met kennis en vaardigheden de basisschool verlaten. Daarom is het van belang dat ze goed bijhouden welke resultaten hun leerlingen behalen. Ze kunnen dan tijdig hun onderwijs bijsturen als dat nodig is. We vinden het belangrijk dat scholen en besturen eigen ambitieuze doelen stellen ten aanzien van de leerresultaten om er zo voor te zorgen dat hun leerlingen optimaal profiteren van het geboden onderwijs.

Daarom houden wij onder andere in de gaten of leerlingen aan het eind van de basisschool voldoende hebben geleerd op het gebied van Nederlandse taal en rekenen. Leerlingen hebben namelijk voldoende basisvaardigheden nodig voor een goede aansluiting op het vervolgonderwijs en om later goed in de maatschappij te kunnen functioneren. Ze hebben deze basisvaardigheden bovendien nodig om kennis te vergaren bij alle andere vakgebieden. Het oordeel over de leerresultaten is een van de dingen uit ons onderzoekskader die samen het eindoordeel over de school bepalen.

Wij beoordelen de leerresultaten (de standaard OR1 Resultaten uit ons onderzoekskader) tijdens de kwaliteitsonderzoeken die wij naar aanleiding van onze jaarlijkse prestatieanalyse (raadpleeg de webpagina Prestatieanalyse) uitvoeren op scholen. Hoe wij de resultaten met ingang van het schooljaar 2020/2021 beoordelen, leest u in de Regeling leerresultaten primair onderwijs 2020. Meer informatie over onze werkwijze is te vinden op de webpagina Onderwijsresultatenmodel primair onderwijs.

Overige informatie

Op onderstaande websites vindt u meer informatie over de onderwijsresultaten primair onderwijs: