Toetsen in het basisonderwijs

Wij verwachten van scholen dat ze de ontwikkeling van hun leerlingen goed volgen en evalueren en hier het onderwijs op afstemmen. Want zo zorgen zij er voor dat hun leerlingen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. Scholen mogen zelf bepalen hoe ze de ontwikkeling van de leerlingen exact in beeld brengen. Dat kan bijvoorbeeld met toetsen, observaties en/of andere middelen. Wel zijn scholen sinds het schooljaar 2014/2015 verplicht om een eindtoets af te nemen en een leerlingvolgsysteem (LVS) te gebruiken.

Eindtoets

De eindtoets laat zien in welke mate leerlingen de referentieniveaus voor Nederlandse taal en rekenen beheersen. Ook geeft de eindtoets een indruk welk type vervolgonderwijs een leerling aankan. Dit noemen we het toetsadvies. De school kan het toetsadvies naast het gegeven schooladvies leggen. Als het toetsadvies hoger is dan het schooladvies, moet de school het schooladvies heroverwegen en eventueel bijstellen.   

De eindtoets is geen examen. Leerlingen kunnen niet slagen of zakken voor de toets. Scholen moeten een door de minister toegelaten eindtoets gebruiken. De Expertgroep Toetsen PO adviseert de minister over de toelating van eindtoetsen.

Leerlingvolgsysteem

Scholen zijn verplicht om de ontwikkeling van leerlingen vanaf binnenkomst te volgen, zodat zij het onderwijs zo goed mogelijk kunnen afstemmen op de behoeften van de leerlingen. Daarbij moeten scholen een leerlingvolgsysteem (LVS) gebruiken. Zie voor meer informatie: Hoe legt de basisschool de prestaties van mijn kind vast?.

Toezicht door de inspectie

De inspectie gebruikt de onderwijsresultaten om te waarborgen dat leerlingen voldoende kennis en vaardigheden opdoen. Raadpleeg voor meer informatie over de wijze waarop wij toezicht houden op de onderwijsresultaten de pagina Onderwijsresultaten in het primair onderwijs.

Meer informatie?