Toetsen in het basisonderwijs

Basisscholen volgen de vorderingen van leerlingen via toetsen en observaties. Zo kunnen scholen het onderwijs voor leerlingen laten aansluiten op hun vermogen. Daarnaast kunnen scholen vroegtijdig signaleren of leerlingen extra zorg nodig hebben.

Algemene toetsen

Naast toetsen die bij het lesmateriaal horen, bestaan er (niet verplichte) algemene toetsen. Hiermee vergelijken scholen de prestaties van hun leerlingen met leerlingen uit de rest van Nederland. De resultaten zeggen iets over:

  • de vorderingen van de leerlingen
  • de kwaliteit van het onderwijs van de school

Verplichte eindtoets en leerlingvolgsysteem

Sinds het schooljaar 2014/2015 zijn scholen verplicht om met een leerlingvolgsysteem (LVS) te werken en een eindtoets af te nemen.

Met een LVS houdt de school vorderingen en resultaten van leerlingen bij. Niet alleen van de individuele leerling, maar ook van de groep en de school. Dit gebeurt in elk geval voor Nederlandse taal en rekenen/wiskunde.

De eindtoets laat zien in welke mate leerlingen de referentieniveaus voor taal en rekenen beheersen. Ook toont de eindtoets aan welk type vervolgonderwijs bij een leerling past. De eindtoets is geen examen. Leerlingen kunnen niet slagen of zakken voor de toets.

Toezicht van de inspectie

De resultaten van de eindtoets zijn een belangrijk onderdeel van ons toezicht. Het is een van de indicatoren waarmee wij vaststellen of er risico's zijn in de kwaliteit van de school. In de Regeling leerresultaten staat beschreven hoe wij de resultaten van scholen beoordelen.

Met ingang van het schooljaar 2020/2021 wijzigt de manier waarop wij de resultaten van scholen beoordelen. Zie voor meer informatie de pagina Naar een nieuw onderwijsresultatenmodel