Wijze van toetsafname in het basisonderwijs

We krijgen regelmatig vragen over de wijze waarop toetsen moeten worden afgenomen en of hierbij hulpmiddelen mogen worden gebruikt. Bijvoorbeeld: is het toegestaan toetsen voor te lezen of een rekenmachine te gebruiken? Ons antwoord op deze vragen is eenvoudig: als in de handleiding van de toets is aangegeven dat dit is toegestaan, dan is dit akkoord. In alle andere gevallen niet. Bij twijfel kan de school contact opnemen met de uitgever van de toets.

Toetsresultaten zijn alleen betrouwbaar en valide als de toetsen worden afgenomen volgens de voorschriften, zoals die in de toetshandleiding zijn beschreven. We veronderstellen dat scholen deze voorschriften kennen en naleven.