De schoolweging: maat voor de leerlingenpopulatie

Sinds schooljaar 2020-2021 beoordelen wij de leerresultaten aan het einde van de basisschool aan de hand van een nieuw onderwijsresultatenmodel. Een belangrijke wijziging betreft de manier waarop we rekening houden met de leerlingenpopulatie (de schoolweging).

Wat is de schoolweging van mijn school?

In het onderwijsresultatenmodel gebruiken we de gemiddelde schoolweging van 3 schooljaren als maat voor de leerlingenpopulatie. Raadpleeg de gemiddelde schoolweging van alle scholen op de pagina Schoolweging primair onderwijs

Hoe berekent het CBS de schoolweging?

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent de schoolweging van een school op basis van de volgende kenmerken: 

  • het opleidingsniveau van de ouders
  • het gemiddeld opleidingsniveau van alle moeders op school
  • het land van herkomst van de ouders
  • de verblijfsduur van de moeder in Nederland
  • of ouders in de schuldsanering zitten.

We hebben de geschiktheid van de schoolweging als maat voor de leerlingenpopulatie in 2018 in een pilot bij 11 besturen getest.

Frequentieverdeling schoolweging

Het CBS heeft ons de schoolweging van alle reguliere basisscholen geleverd van 2016/2017, 2017/2018 en 2018/2019. In onderstaand figuur ziet u de frequentieverdeling van de gemiddelde schoolweging van alle scholen.

Aantal scholen per schoolweging

Aantal scholen per schoolweging
SchoolwegingAantal scholen
20-2149
21-2277
22-23103
23-24130
24-25165
25-26236
26-27361
27-28519
28-29731
29-30925
30-31868
31-32634
32-33444
33-34293
34-35188
35-36166
36-37169
37-38176
38-39114
39-4054

De horizontale as geeft de schoolweging weer en de verticale as het aantal scholen met deze schoolweging. De schoolweging loopt van 20 tot 40. Hoe lager de schoolweging, hoe minder complex de leerlingenpopulatie en hoe hoger de resultaten die we van de school mogen verwachten. De frequentieverdeling is redelijk normaal verdeeld. Er zijn relatief weinig scholen met een lage schoolweging en relatief weinig scholen met een hoge schoolweging. De meeste scholen hebben een schoolweging rond het gemiddelde, dat iets onder 30 ligt.

Brontabel als csv (246 bytes)

Zie ook de pagina met veelgestelde vragen over het onderwijsresultatenmodel primair onderwijs en de schoolweging.