Schoolweging primair onderwijs

Op deze pagina vindt u de open data van de Inspectie van het Onderwijs over de schoolweging po.

De schoolweging gebruiken wij als we de leerresultaten van scholen in het basisonderwijs beoordelen. In het onderwijsresultatenmodel dat op 1 augustus 2020 is ingegaan, gebruiken we de gemiddelde schoolweging van 3 schooljaren als maat voor de leerlingenpopulatie.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent de schoolweging van een school op basis van de volgende kenmerken: 

  • het opleidingsniveau van de ouders
  • het gemiddeld opleidingsniveau van alle moeders op school
  • het land van herkomst van de ouders
  • de verblijfsduur van de moeder in Nederland
  • of ouders in de schuldsanering zitten.

Schoolweging

Mocht u vragen hebben over deze bestanden,  dan kunt u die stellen aan het Klantcontact  onder vermelding van “Open Data”.