Schoolweging 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020

In dit bestand vindt u de schoolweging van alle scholen op peildatum 1-10-2019. De schoolweging is het (ongewogen) gemiddelde van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekende schoolweging voor de schooljaren 2017/2018, 2018/2019 en 2019/2020. We hanteren de gemiddelde schoolweging als we naar de leerresultaten van de schooljaren 2017/2018, 2018/2019 en 2019/2020 kijken.

Het bestand bevat 5 tabbladen met de volgende informatie:

  1. Toelichting: op dit tabblad is de link naar het CBS-bestand te vinden en is aangegeven in welke gevallen en hoe wij een eventuele herberekening hebben uitgevoerd. Ook zijn hier enkele veelgestelde vragen en antwoorden te vinden.
  2. Driejaarsgemiddelde: dit tabblad bevat de gemiddelde schoolweging per school (object van toezicht). Dit is de schoolweging die we hanteren als we naar de leerresultaten van de schooljaren 2017/2018, 2018/2019 en 2019/2020 kijken.
  3. 2019/2020, 2018/2019 en 2017/2018: deze tabbladen bevatten de schoolweging per object van toezicht in dat schooljaar op peildatum 1 oktober, het aantal leerlingen op basis waarvan de schoolweging is berekend en de spreiding.