Onderwijsresultatenmodel po: pilot schoolweging

De manier waarop de inspectie de onderwijsresultaten in het primair onderwijs beoordeelt, is toe aan vernieuwing. Daarom ontwikkelen we een nieuw onderwijsresultatenmodel. Met behulp van de indicator die CBS ontwikkelde voor de bekostiging hebben we een nieuwe maat voor de leerlingenpopulatie gemaakt. We toetsten deze maat met een pilot waaraan 11 besturen deelnamen. De 11 deelnemende besturen reageerden positief en vinden dat de nieuwe maat de verschillen tussen scholen beter weergeeft.