Standaarden

Op deze pagina vindt u de open data van de Inspectie van het Onderwijs over beoordeelde standaarden (vanaf 1 augustus 2017) en kwaliteitsindicatoren.

De standaarden en indicatoren zijn vastgesteld en gepubliceerd in rapporten van de onderwijssectoren primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal (voortgezet) onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Standaarden 2017/2018

In dit bestand vindt u de oordelen op de standaarden van scholen en afdelingen. Het bestand Standaarden schooljaar 2017/2018 wordt als één geheel aangeboden en niet meer per onderwijssector. Uiteraard is het wel mogelijk selecties per onderwijssector te maken. De data zijn reeds gepubliceerd in afzonderlijke toezichtrapporten met een vaststellingsdatum tussen 1 september 2017 en 31 augustus 2018.

Kwaliteitsindicatoren 2016/2017

In de bestanden vindt u de kwaliteitsindicatoren en standaarden van scholen en afdelingen. De data zijn reeds gepubliceerd in afzonderlijke toezichtrapporten met een vaststellingsdatum tussen 1 september 2016 en 31 augustus 2017.

Uitgebreide toelichting op de bestanden vindt u in het document 'Toelichting Open Data Kwaliteitsindicatoren 2016/2017'.

Kwaliteitsindicatoren 2015/2016 versie 2

Uitgebreide toelichting op de bestanden van alle onderwijssectoren is te vinden in het document 'Toelichting Open Data Kwaliteitsindicatoren 2015/2016'. 

Kwaliteitsindicatoren 2015/2016 versie 1

De bestanden worden u kosteloos en zonder verdere voorwaarden aangeboden, anders dan een verplichte bronvermelding.

Mocht u vragen hebben over deze bestanden,  dan kunt u die stellen aan het Loket Onderwijsinspectie  onder vermelding van “Open Data”.

De Inspectie van het Onderwijs stelt de open data bestanden zorgvuldig samen en zet zich ervoor in om de gegevens zo correct en compleet mogelijk ter beschikking te stellen. Het registreren van gegevens is echter mensenwerk waarbij soms fouten worden gemaakt. Daarnaast treden er veranderingen op in het onderwijsveld, de uitvoering van het toezicht en de opslag van gegevens, wat invloed heeft op de inhoud van de beschikbare informatie. De variabelen en eventuele bijzonderheden worden daarom per open data bestand toegelicht.