Oordelen

Op deze pagina vindt u de (eind)oordelen (voorheen toezichtarrangementen) per schooljaar. Dit zijn de uitkomsten van de beoordeling van de inspectie per object van toezicht.

Wat is nieuw?

De open data oordelenbestanden bevatten vanaf 1 mei 2024 ook de standaarden die beoordeeld zijn.

De bestanden

De bestanden worden u zonder verdere voorwaarden aangeboden, anders dan een verplichte bronvermelding.

Mocht u vragen hebben over deze bestanden, dan kunt u die stellen aan Klantcontact onder vermelding van “Open Data”.