Oordelen

Op deze pagina vindt u de (eind)oordelen (voorheen toezichtarrangementen) van de Inspectie van het Onderwijs. Dit zijn de uitkomsten van de beoordeling van de inspectie per object van toezicht.

Oordelen 1 september 2019

In deze bestanden vindt u het (eind)oordeel met peildatum 1 september 2019 van scholen en afdelingen. De bestanden gaan over de kwaliteit van het onderwijs op scholen en het financiële beheer bij besturen. Bij besturen met middelbaar beroepsonderwijs (mbo) geven we ook een oordeel over het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie. Besturen van samenwerkingsverbanden passend onderwijs krijgen ook een oordeel over het kwaliteitsgebied Onderwijsresultaten.

Oordelen 1 april 2019 (versie 2)

In deze bestanden vindt u het (eind)oordeel met peildatum 1 april 2019 van scholen en afdelingen. Ten opzichte van versie 1 zijn er enkele objecten van toezicht toegevoegd of vervallen en enkele (eind)oordelen toegevoegd die met terugwerkende kracht in onze administratie zijn verwerkt.

Oordelen 1 april 2019

In deze bestanden vindt u het (eind)oordeel met peildatum 1 april 2019 van scholen en afdelingen.

Let op: er is een nieuwe versie van dit bestand, zie oordelen 1 april 2019 (versie 2).

Oordelen 1 september 2018 (versie 2)

In deze bestanden vindt u het (eind)oordeel met peildatum 1 september 2018 van scholen en afdelingen.

Oordelen 1 september 2018

In deze bestanden vindt u het (eind)oordeel met peildatum 1 september 2018 van scholen en afdelingen.

Let op: er is een nieuwe versie van dit bestand, zie oordelen 1 september 2018 (versie 2).

Oordelen 1 april 2018 (versie 2)

In deze bestanden vindt u het (eind)oordeel met peildatum 1 april 2018 van scholen en afdelingen.

Oordelen 1 april 2018

In deze bestanden vindt u het (eind)oordeel met peildatum 1 april 2018 van scholen en afdelingen.

Let op: er is een nieuwe versie van dit bestand, zie oordelen 1 april 2019 (versie 2).

Toezichtarrangementen per 1 september 2017 (versie 2)

De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op scholen en de financiële continuïteit bij besturen. De uitkomsten daarvan zijn te vinden in deze arrangementenbestanden.

Toezichtarrangementen per 1 september 2017

Toezichtarrangementen schooljaar 2016/2017

In deze bestanden vindt u het arrangement op 1 september 2016 (+ update 1 april 2017) van scholen en afdelingen.

Toezichtarrangementen schooljaar 2015/2016

In deze bestanden vindt u het arrangement op 1 september 2015 (+ update 1 april 2016) van scholen en afdelingen.

Toezichtarrangementen schooljaar 2014/2015

In deze bestanden vindt u het arrangement op 1 september 2014 (+ update 1 april 2015) van scholen en afdelingen.

Toezichtarrangementen schooljaar 2013/2014

In deze bestanden vindt u het arrangement op 1 september 2013.

Toezichtarrangementen schooljaar 2012/2013

In deze bestanden vindt u het arrangement op 1 september 2012.

De bestanden worden u kosteloos en zonder verdere voorwaarden aangeboden, anders dan een verplichte bronvermelding.

Mocht u vragen hebben over deze bestanden, dan kunt u die stellen aan het Loket Onderwijsinspectie  onder vermelding van “Open Data”.