Oordelen

Op deze pagina vindt u de (eind)oordelen (voorheen toezichtarrangementen) per schooljaar. Dit zijn de uitkomsten van de beoordeling van de inspectie per object van toezicht.

De bestanden worden u zonder verdere voorwaarden aangeboden, anders dan een verplichte bronvermelding.

Mocht u vragen hebben over deze bestanden, dan kunt u die stellen aan Klantcontact onder vermelding van “Open Data”.