Oordelen 2020/2021

In deze bestanden vindt u de (eind)oordelen van het schooljaar 2020/2021. De bestanden gaan over de kwaliteit van het onderwijs op scholen en het financiële beheer bij besturen. Bij besturen met middelbaar beroepsonderwijs (mbo) geven we ook een oordeel over het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie. Besturen van samenwerkingsverbanden passend onderwijs krijgen ook een oordeel over het kwaliteitsgebied Onderwijsresultaten.

Oordelen 1 april 2021 (versie 2)

In deze bestanden vindt u de (eind)oordelen met peildatum 1 april 2021 van scholen en afdelingen.

Oordelen 1 april 2021

Let op: er is een nieuwe versie van deze bestanden, zie oordelen 1 april 2021 (versie 2).

Op 22 april 2021 is er een nieuwe versie van bovenstaande bestanden gepubliceerd, omdat in de eerdere versie enkele objecten van toezicht (besturen, scholen, onderwijssoorten) niet goed waren opgenomen.

Oordelen 1 september 2020 (versie 2)

In deze bestanden vindt u de (eind)oordelen met peildatum 1 september 2020 van scholen en afdelingen.

Oordelen 1 september 2020

Let op: er is een nieuwe versie van deze bestanden, zie oordelen 1 september 2020 (versie 2).