Oordelen 2023/2024

Op deze pagina vindt u de open data van de Inspectie van het Onderwijs over de (eind)oordelen van het schooljaar 2023/2024.

De open data gaat over de kwaliteit van het onderwijs op scholen en het financiële beheer bij besturen. Bij besturen met middelbaar beroepsonderwijs (mbo) geven we ook een oordeel over het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie. Besturen van samenwerkingsverbanden passend onderwijs krijgen ook een oordeel over het kwaliteitsgebied Onderwijsresultaten.

Sinds februari 2023 vindt deze publicatie vindt iedere maand plaats.

Het bestand is een afspiegeling van wat op onze webpagina Zoek inspectierapporten scholen, besturen en instellingen te vinden is. Dit houdt in dat alle scholen en besturen in het bestand ook te vinden zijn op de betreffende webpagina.