Oordelen 2021/2022

Op deze pagina vindt u de open data van de Inspectie van het Onderwijs over de (eind)oordelen van het schooljaar 2021/2022. 

De open data gaat over de kwaliteit van het onderwijs op scholen en het financiële beheer bij besturen. Bij besturen met middelbaar beroepsonderwijs (mbo) geven we ook een oordeel over het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie. Besturen van samenwerkingsverbanden passend onderwijs krijgen ook een oordeel over het kwaliteitsgebied Onderwijsresultaten.