Oordelen 2019/2020

In deze bestanden vindt u de (eind)oordelen van het schooljaar 2019/2020. De bestanden gaan over de kwaliteit van het onderwijs op scholen en het financiële beheer bij besturen. Bij besturen met middelbaar beroepsonderwijs (mbo) geven we ook een oordeel over het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie. Besturen van samenwerkingsverbanden passend onderwijs krijgen ook een oordeel over het kwaliteitsgebied Onderwijsresultaten.

Oordelen 1 april 2020 (versie 2)

In deze bestanden vindt u het (eind)oordeel met peildatum 1 april 2020 van scholen en afdelingen.

Oordelen1 april 2020

Let op: er is een nieuwe versie van dit bestand, zie oordelen 1 april 2020 (versie 2).

Oordelen 1 september 2019 (versie 2)

In deze bestanden vindt u het (eind)oordeel met peildatum 1 september 2019 van scholen en afdelingen.

Oordelen 1 september 2019

Let op: er is een nieuwe versie van dit bestand, zie oordelen 1 september 2019 (versie 2).