Oordelen primair, speciaal en voortgezet onderwijs 1 september 2019 (versie 2)

In dit document vindt u versie 2 van het (eind)oordeel van scholen en afdelingen primair, speciaal en voortgezet onderwijs met peildatum 1 september 2019. Er zijn enkele objecten van toezicht (besturen/scholen/onderwijssoorten) toegevoegd, vervallen of gewijzigd, omdat daarbij opheffing, stichting of fusie met terugwerkende kracht in onze administratie is vastgelegd. En er zijn enkele (eind)oordelen toegevoegd of gewijzigd.

Een uitgebreide toelichting op de bestanden is te vinden in het document Toelichting open data oordelen (versie 2).